เก็บมาฝากจากเว็บ Kapook.com
ข้อความโดนๆ กับบางคำซึ้งๆ และภาพสวยๆ
สำหรับคนเหงา ไร้คู่เหมือนกันนะคะ