~~Merry X'mas~~

posted on 20 Dec 2007 19:02 by warmness

 

 

 

 

 

 

 

                              

                               

 

      

 

 

 

 

 

ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาส ที่กำลังจะมาถึง

เปลี่ยนธีมใหม่และหยิบบทความนี้มาให้เข้ากับบรรยากาศ 

ชอบกันมั้ยเอ่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

คริสต์มาส คือ การฉลองการบังเกิดของพระเยซูที่เราเฉลิมฉลองกันในวันที่ 25 ธันวาคม

คำว่า "คริสต์มาส" เป็นคำทับศัพท์ภาษา อังกฤษ Christmas

มาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse

ที่แปลว่า "บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า"

คำว่า" Christes Maesse"

พบครั้งแรกในเอกสารโบราณเป็นภาษาอังกฤษในปี 1038

และคำนี้ก็ได้แปรเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas

ในภาษาไทย "คริสต์มาส" ก็มีความหมายเช่นกัน

คำว่า "มาส" แปลว่า"เดือน" เทศกาลคริสต์มาสจึง

เป็นเดือนที่เราระลึกถึงพระเยซูคริสตเจ้าเป็นพิเศษ

คำว่า"มาส" คือ"ดวงจันทร์" ตีความหมายในภาษาไทย

คือพระเยซูทรงเป็นความสว่างของโลก เหมือนดวงจันทร์เป็นความ สว่างในตอน กลางคืน
 


Merry X'mas
คำว่า Merry ในภาษาอังกฤษโบราณแปลว่า"สันติสุขและความสงบทางใจ"
คำนี้จึงเป็นคำที่ใช้อวยพรคนอื่น ขอให้เขาได้รับสันติสุขและความสงบทางใจ
เนื่องในโอกาสเทศกาล คริสต์มาส
ชาวไทยฉลอง"เฉลิมพระชนม์พรรษา" วันที่ 5 ธันวาคม
เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย์
ทุกปีชาวโรมันมีการระลึกถึงการสมภพของพระเจ้าจักรพรรดิ
คนท้องถิ่นอื่นก็ระลึกถึง และเฉลิมฉลองวันเกิดของกษัตริย์
หรือผู้ปกครองบ้านเมืองของตนด้วยความยินดี
แม้แต่ชาวยิวในสมัยของ พระเยซูเอง ก็ฉลองการเกิดของกษัตริย์ เฮรอด เช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดา ที่ชาวคริสต์ สมัยโบราณ
ถือเอาประเพณีของชนในท้องถิ่นนั้น มาประยุกต์เข้ากับศาสนา
โดยจัดให้มีการฉลองเพื่อระลึก ถึงการบังเกิดของพระเยซูที่เขายกย่อง
 
เหมือนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งสากลโลก ผู้ทรงเกียรติเลอเลิศ
ประเพณี นี้ ได้เริ่มมาจากรุงโรมในศตวรรษ ที่ 4 และ ค่อยๆ เผยแพร่ไปทุกทวีป

 

 

 

 

 

ต้นคริสต์มาส

ในสมัยโบราณหมายถึงต้นไม้ในสวนสวรรค์

ซึ่งอาดัมและเอวาไปหยิบผลไม้มากินและทำบาป

ไม่เชื่อฟังพระเจ้า

ตั้งแต่ ศตวรรษที่11 ชาวคริสต์แสดงละครที่หน้าวัด

ถึงความหมายของคริสต์มาสและเอาตันไม้ต้นหนึ่ง

ไว้ตรงกลางเพื่อประดับฉาก

แสดงถึง บาปกำเนิดของอาดัมและเอวา

ต้นไม้ที่ใช้เป็นต้นสน

เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่หาง่ายที่สุดในประเทศเหล่านั้น

การแสดงละครคริสต์มาสแบบนี้ มีมาเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปี

จนถึงศตวรรษที่15 พระสังฆราชหลายแห่งได้ห้ามแสดง

เนื่องจากการแสดงนั้นกลายเป็นการเล่น เหมือน ลิเกล้อชาวบ้าน

ผู้ปกครองบ้านเมือง และศาสนาซึ่งไม่ตรงกับบรรยากาศของการฉลอง

 

ชาวบ้านรู้สึกเสียดายที่ไม่มีโอกาสดูละครสนุกๆแบบนั้นอีก
จึงไปสนุกกันที่บ้านของตน โดยเอาต้นไม้มาไว้ที่บ้าน
เพราะต้นไม้เป็นจุดเด่นในลานวัด ที่เขาเคยร่วมสนุกกัน
จากนั้นก็เริ่มมีการแขวนลูกแอปเปิ้ลและแขวนแผ่นขนมปังเพื่อระลึกถึง
 
ศีลมหาสนิท ซึ่งก็มีวิวัฒนาการ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ
จนในที่สุด ก็กลายเป็นขนมและของขวัญ อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้

แม้ว่าประเพณีการตั้งต้นคริสต์มาสมีความเป็นมาดังกล่าว

ชาวคริสต์ในสมัยนี้ก็ยัง นิยมทำกันอยู่

เพราะเห็นว่ามีความหมายถึงพระเยซู ผู้เปรียบเสมือนต้นไม้แห่งชีวิต

 ที่เขียวสดเสมอในทุกฤดูกาล

ซึ่งหมายถึงนิรันดรภาพของพระเยซู

และนอกจากนั้น ยังหมายถึงความสว่าง ของพระองค์เสมือนแสงเทียน

ที่ส่องในความมืด ทั้งยัง หมายถึงความชื่นชมยินดี

และความสามัคคีที่พระเยซูประทานให้

เพราะต้นไม้นั้น เป็นจุดรวมของครอบครัวในเทศกาลนั้น

ซานตาครอส

เป็นจุดเด่นหรือสัญลักษณ์ที่เด็กและผู้คน

นิยมกันมากที่สุดในเทศกาลคริสต์มาส

แต่ที่จริง ซานตาครอสแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้เลย

ชื่อซานตาครอส มาจากนักบุญ นิโคลาส เป็นนักบุญ ชาวฮอลแลนด์

นับถือเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเด็กๆ

นักบุญองค์นี้เป็นสังฆราช ของ ไมรา

มีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่4

เมื่อชาวฮอลแลนด์กลุ่มหนึ่งอพยพไปอยู่ในสหรัฐฯ

ก็ยังรักษา ประเพณีนี้ไว้ คือ ฉลองนักบุญ นิโคลาส ในวันที่ 5 ธันวาคม

ซึ่งหมายถึงนักบุญนี้จะ มาเยี่ยม เด็กๆ

และเอาของขวัญมาให้เด็กอื่นๆ

ที่ไม่ใช่ ลูกหลานของชาวฮอลแลนด์ที่อพยพมา

ก็รู้สึกอยากมีส่วนร่วม ในประเพณีแบบนี้บ้างเพื่อรับของขวัญ

ประเพณี นี้จึงเริ่มเป็นที่รู้จักและ แพร่หลายไปในอเมริกา

โดย มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง คือ ชื่อนักบุญนิโคลาส

ก็เปลี่ยน เป็นซานตาคลอส

 และแทนที่จะเป็น สังฆราชซึ่งเป็นนักบุญองค์นั้น

ก็กลายเป็น ชายแก่ที่อ้วนใส่ชุดสีแดงอาศัย อยู่ที่ขั้วโลกเหนือ

มีเลื่อน เป็นยานพาหนะมีกวางเรนเดียร์ลาก

และจะมาเยี่ยมเด็กทุกคนในโลกนี้ในโอกาสคริสต์มาส

โดยลงมา ทางปล่องไฟของบ้าน

เพื่อเอาของขวัญมาให้ เด็กเหล่านั้นตามความประพฤติ ของเขา

 
 

ลักษณะภายนอกของซานตาคลอสที่ถูกสมมติขึ้นนี้

เหมือนกับจะลอกเลียนแบบมาจาก Thor

ซึ่งเป็น เทพเจ้า ในนิยายโบราณของเยอรมัน

และ ลอกเลียนแบบนักบุญนิโคลาส ที่นำของขวัญมาแจกเด็กๆ

อันที่จริง ซานตาคลอส เป็นรูปแบบที่น่ารัก

เหมาะสำหรับเป็นนิยายให้เด็กๆ เชื่อ

แต่ อาจจะทำให้คน ทั่วไปหันมาสนใจ ให้ความสำคัญในตัวนิยายนี้

แทนการบังเกิดของพระ เยซู ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลาง ของเทศกาลคริสต์มาสนี้

 ธอร์ (Thor) เทพแห่งสงครามและสายฟ้า

ต้นฉบับซานต้า หรือเนี่ยะhttp://sesosy.no-ip.com/legend/thor.htm

 


 

 การทำมิสซาเที่ยงคืน

เมื่อพระสันตะปาปาจูลีอัสที่1 ได้ประกาศให้วันที่ 25 ธันวาคม

เป็นฉลองพระคริสตสมภพ (วันคริสต์มาส)

 แล้วในปี นั้นเองพระองค์และสัตบุรุษ

ด้พากันเดินสวดภาวนา และขับร้องไปยังตำบลเบธเลเฮม ยังถ้ำที่พระเยซูเจ้าประสูติ

พอไปถึงก็เป็น เวลาเที่ยงคืน พระสัน ตะปาปาก็ทรงถวายบูชา

ณ ที่นั้น เมื่อเสร็จแล้วก็กลับมาที่พักเป็นเวลาเช้ามืดราวๆ ตี 3

พระองค์ก็ถวายมิสซาอีกครั้ง และ สัตบุรุษเหล่านั้นก็พากันกลับ

แต่ก็ยังมีสัตบุรุษหลายคนที่ไม่ได้ไป

พระสันตะปาปาก็ทรงถวายบูชามิสซาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่ 3 เพื่อ สัตบุรุษเหล่านั้น

ด้วยเหตุนี้เองพระ สันตะปาปาจึงทรงอนุญาตในพระสงฆ์ถวายบูชามิสซาได้ 3 ครั้ง

ในวันคริสต์มาส เหมือนกับการปฏิบัติ ของพระองค์

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงมี ธรรมเนียมถวายมิสซาเที่ยงคืน

ในวันคริสต์มาส และพระสงฆ์ก็สามารถถวายมิสซาได้ 3 มิสซา ใน โอกาสวันคริสต์มาสเช่นเดียวกัน

 

 

 

 เทียนและพวงมาลัย
ในสมัยก่อนมีกลุ่มคริสตชนกลุ่มหนึ่งในเยอรมัน
ได้เอากิ่งไม้มาประกอบ เป็นวงกลมคล้ายพวงมาลัย
แล้วเอาเทียน 4 เล่ม วางไว้บนพวงมาลัยนั้นในตอน
กลางคืนของวันอาทิตย์ แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จ
ทุกคนในครอบครัวจะมารวมกัน ดับไฟ แล้วจุดเทียนเล่มหนึ่ง
สวด ภาวนาและร้องเพลงคริสต์มาสร่วมกัน
เขาจะทำดังนี้ทุก อาทิตย์จนครบ 4 อาทิตย์ก่อน คริสต์มาส
ประเพณีนี้เป็นที่นิยม และแพร่หลายในที่หลายแห่ง
โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาซึ่งต่อมา มีการเพิ่ม
โดยเอาพวงมาลัยพร้อมกับเทียนที่จุดไว้ตรง กลาง 1 เล่มไป
แขวนไว้ที่หน้าต่างเพื่อช่วย ให้คนที่ผ่าน ไปมา
ด้ระลึกถึงการเตรียมตัวรับวันคริสต์มาสที่ใกล้เข้ามา
และพวงมาลัยนั้นยังเป็น สัญลักษณ์ที่คน สมัยโบราณใช้หมายถึงชัยชนะ
แต่ในที่นี้หมายถึงการที่พระองค์มาบังเกิดในโลก
 และทำให้ทุกสิ่ง ทุกอย่างครบ บริบูรณ์ตามแผนการณ์ ของพระเป็นเจ้า

 

 

 

 

 

 

 

การร้องเพลงคริสต์มาส

เพลงคริสต์มาสที่เรานิยมร้องมากที่สุดในปัจจุบันได้แต่งขึ้นในศตวรรษที่ 19
จากประเทศอังกฤษเป็น ส่วนใหญ่
 เพลงที่มีเสียงมากได้แก่ Silent Night, Holy Night
แปลเป็นภาษาไทยว่า "ราตรีสวัสดิ์ ราตรีสกัด"
ความเป็นมาของเพลงนี้คือ วันก่อนวัน คริสต์มาส ของปี ค.ศ. 1818
 คุณพ่อ Joseph Mohr เจ้าอากาสวัดที่ Oberndorf ประเทศออสเตรเลีย
ได้ข่าวว่าออร์แกน ในวัดเสีย ทำให้วงขับไม่สามารถ ร้องเพลงตามที่ซ้อมไว้ได้
คุณพ่อเองตั้งใจจะแต่งเพลงคริสต์มาส หลังจากแต่งเสร็จก็เอาไปให้เพื่อน
คนหนึ่งชื่อ Franz Gruber ที่อยู่หมู่บ้านใกล้ เคียงใส่ทำนองในคืนวันที่ 24 นั้นเอง
สัตบุรุษ วัดใกล้ก็ได้ฟังเพลง Silent Night เป็นครั้งแรก
โดยการเล่นกีตาร์ประกอบการขับร้อง ซึ่งกลายเป็น เพลงที่นิยมมากที่สุดทั่วโลก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อเพลง
Last Christmas

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day, You gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Once bitten and twice shy
I keep my distance but you still catch my eye
Tell me baby do you recognise me?
Well it's been a year, it doesn't surprise me

(Happy Christmas!) I wrapped it up and sent it
With a note saying "I Love You" I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now I know you'd fool me again

Chorus

A crowded room, friends with tired eyes
I'm hiding from you and your soul of ice
My God I thought you were someone to rely on
Me? I guess I was a shoulder to cry on
A face on a lover with a fire in his heart
A man undercover but you tore me apart
Oooh Oooh
Now I've found a real love you'll never fool me again

Chorus

A face on a lover with a fire in his heart
(Gave you my heart)
A man undercover but you tore me apart
Next year
I'll give it to someone, I'll give it to someone special
special
someone
someone
I'll give it to someone, I'll give it to someone special
who'll give me something in return
I'll give it to someone
hold my heart and watch it burn
I'll give it to someone, I'll give it to someone special
I've got you here to stay
I can love you for a day
I thought you were someone special
gave you my heart
I'll give it to someone, I'll give it to someone
last christmas I gave you my heart
you gave it away
I'll give it to someone, I'll give it to someone   
 
 
 
   
  

Comment

Comment:

Tweet

145667982314567892เล่น

#15 By สาวเเต่งตัว๑\ (58.10.131.24) on 2011-02-04 14:18

sad smile sad smile sad smile

#14 By ยัยผิง (125.24.107.240) on 2010-12-16 10:36

big smile cry confused smile หนูกับเพื่อนๆชอบวันคริสมาสต์ที่ในโลกเลยค่ะ
*-*surprised smile

#13 By อุ้ย (125.25.182.101) on 2008-12-24 11:12

คริสมาสเป็นวันที่ สวย ที่สุด เลย confused smile

#12 By ไม่เปิดเผย (124.121.46.132) on 2008-12-15 17:48

ขอบพระคุณมากเลยนะขอรับ

รู้สึกอบอุ่นมากเมื่อได้เห็นภาพเสียงแหละเนื้อหาเหล่านี้

มีความสุขมากๆนะขอรับ surprised smile

#11 By Noarh (58.147.54.229) on 2008-08-26 12:51

สุขสันต์วันนี้นะครับ
มีความสุขมาก มาก กับ
ทั้งตัวเอง และ ครอบครัวนะ

ปล. เจ้าของ blog นี้ intrend เป็นบ้า

#10 By freedom_line on 2007-12-25 21:01

Merry christmas!!!! ครับป๋ม มีความสุขมากมายน่ะคัฟ

#9 By WIT_TOURISM_INDUSTRY_493 on 2007-12-25 17:18

หากเมืองไทย หิมะตกลงมาจริงๆ คงวุ่นพิลึก
หรือ จะสนุกนะconfused smile

#8 By ^อีกา^ on 2007-12-25 17:06

แวะมา Merry X'mas มีความสุขตลอดปีนะครับbig smile big smile

#7 By mukoman on 2007-12-25 10:20

ยอดเลยค่ะ confused smile Hot!

บล็อคนี้น่ารักไม่เคยเปลี่ยนเลย Merry Christmas นะคะ surprised smile

#6 By ire_u on 2007-12-24 15:59

กลับมาแล้วนะค่ะ..จากที่หายไปสักพัก confused smile

Merry Christmas & Happy New Year 2008

คิดถึง..เจ้าค่ะ big smile
ธีมสวย น่ารักดีค่ะ มีหิมะตกด้วยยยย confused smile

เนื้อหาเกี่ยวกับคริสมาสต์แน่นเอี๊ยดเลย...ดีจัง big smile

ตั้งใจมาสวัสดีปีใหม่ 2551 และเมอรี่คริสมาสต์ด้วยจ๊ะ
วันนี้อย่าลืมรอรับของขวัญจากซานต้าด้วยน๊า double wink

ขอให้มีความสุขมาก ๆ ในทุก ๆ วันเลยจ๊ะ big smile
วันนี้คริสตมาสอีฟแล้วสินะ
ธีมใหม่สวยจ้า
อ่านแล้วได้สาระเต็มกระปุกเลยล่ะ

สุขสันต์วันคริสตมาส แอนด์ สวัสดีปีใหม่ 2551 เผื่อไว้เลย
big smile

#3 By จั่นเจา on 2007-12-24 07:50

บ้านใหม่น่ารักจังค่ะ big smile
สดใสรับเทศกาลเลย

สุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะ มีความสุขมากๆ ค่ะ big smile

#2 By ~ N ~ on 2007-12-23 16:20

มาเยี่ยมบ้านน้องสาว ชอบๆๆๆ ง่ะค่ะ
ให้ A+++++ เยย น๊า
สวยจังเยย...

#1 By ผักหวาน (58.9.153.112) on 2007-12-22 22:26