แม้ในวันใดที่ใจเกิดท้อ พายุแรงหนอเกินจะฝ่าได้

                  มีปลายทางฝันจะก้าวเดินไป แต่คลื่นลมไซร้เกินแรงต้านทาน

ในความเหน็บหนาวแรงลมพัดผ่าน เดินทางยาวนานเกินจะทนไหว

                  ขอเพียงรักษาอุ่นไอภายใน ตั้งใจมั่นไว้ไม่หยุดกลางคัน

เมื่อในหัวใจนั้นยังมีรัก กลัวไปใยเล่าแค่ขวากหนามกั้น

                  เก็บแรงเติมกาย เก็บไฟเติมฝัน

สุดท้าย...ทางนั้น.....จะเป็นของเรา

 

warmness..ณ ที่นี้มีไออุ่น

Comment

Comment:

Tweet